Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008
Είχα υποσχεθεί την ανάρτηση αυτών των φωτογραφιών...

Στην πρώτη φαίνονται ενήλικα δένδρα,(στο βάθος) "φυσικής" καλλιέργειας, δλδ φύτρωσαν και αναπτύχθηκαν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ στις δύο επόμενες, "τεχνικής" δλδ με δενδροφύτευση, και είναι , ίσως, από τις πρώτες δενδροφυτεύσεις που έγιναν στην Αθήνα, έκτοτε ακολούθησαν πολλές ......

Δυστυχώς με τα ίδια λάθη......, από τις φώτο εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι δέν πρόκειται για δένδρα, αλλά για "σκελετούς" δένδρων, παρά το "νεαρόν" της ηλικίας τους, πολλά από τα οποία είναι έτοιμα προς κατάρρευση....(τα κατά τόπους κενά οφείλονται ακριβώς σε αυτόν τον λόγο, κάθε χρόνο όσα πέφτουν απομακρύνονται, από τους κηπουρούς ....φαίνονται άλλωστε , μεγεθύνοντας την φωτ/φία, οι χαμηλά κομμένοι κορμοί!)
Η 1η φώτο είναι από το άλσος Βείκου.
Οι 2η και 3η φωτ/φία είναι από το άλσος πίσω από τα κτήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών της οδού Ευελπίδων.

Σημ: Οι φώτο είναι από κινητό και η ποιότητα μπάζει.....